Bilimetri Ekip Bölümleri

Bilimetri ekibi üç temel kategori altında bölümlere ayrılmaktadır. Bu kategoriler altında daha detaylı ayrımlar bulunmaktadır. Bilimetri'de içeriklerin kalitesini, denetimini ve yayına alınma sürecini düzenli tutmak açısından, alanında uzman olan kişileri, uzman oldukları alanda görevlendiriyoruz. Süreci, bilim yayıncılığına uygun, disiplinli ve şeffaf bir şekilde sürdürüyoruz. Böylelikle Bilimetri'nin en kaliteli, bilimsel açıdan değerli, bilim platformlarından birisi olarak devam etmesini sürekli hâle getirmeye çalışıyoruz.

Ekip Bölümü: Yayın Ekibi

Yayın ekibinin sorumluluğu yazı işlerini yönetmek, içerik üretmek ve içerikleri denetlemektir. Bu ekip, sitedeki yazıların fikirlerinin toplanmasından, içeriklerin bilimsel açıdan değerlendirilmesi, incelenmesi, yazılması ve denetlenip sizlere ulaşmasına kadar olan süreci yönetmektedir.

Yayın ekibi, yayın işlerini yaparken Bilimetri'nin yayın politikalarına ve şeffaflık kriterlerine göre süreci sürdürür ve bunları gerektiğinde herkese açık olarak paylaşır.

Yayın ekibi kendi içerisinde bölümlere ayrılmaktadır;

Ekip Alt Bölümü: Yazar Ekibi

Yazalar, içeriklerin yazılmasından sorumlu olan ekiptir. İçerikleri toplarlar, derlerler, bilimsel niteliğini değerlendirip yazıya dökerler ve geriye kalan değerlendirme sürecini editörlere bırakırlar.

Yazar ekibi kendi içerisinde bölümlere ayrılmaktadır;

Yazar

Sitede yazı yayınlayan ekiptir. Pilot içeriğini gönderen ve editör denetiminden geçip, içeriği yayımlanan herkes bu noktadan sonra Bilimetri'de "yazar" olarak değerlendirilir.

Kıdemli Yazar

Sitede yazılara üstün katkı sağlamış yazarlardır. Kıdemli yazarlar, yöneticiler tarafından belirli şartları karşılayan yazarlardan seçilir. Bu şartlar Bilimetri tarafından "Kıdemli Yazar Şartları" olarak belirlenmiştir. Bu şartlar;
 • Siteye bilimsel açıdan değerli çalışmalar kazandırmak.
 • Siteye düzenli olarak kaliteli, bilimsel değeri yüksek yazılar kazandırmak.
 • Uzun süredir Bilimetri yayın ekibinde görev yapmak ve bu süreçte üstün düzeyde ve sayıda içeriği Bilimetri'ye kazandırmış olmak.
Bu şartlar Bilimetri tarafından her yazara uygulanmayabilir ve bazı durumlarda şartlarda değişiklikler yapılabilir.

Onur Yazarı

Onur yazarları, herhangi bir sebepten dolayı kendini kanıtlamış, alanında uzman Bilimetri yazarlarıdır. Bu yazarlar akademi camiasında kendini kanıtlamış, değerli akademik çalışmaları dünyaya kazandırmış, "onur" kaynağı olan yazarlardır. Bilimetri'de onur yazarı olmak size teklif götürülmediği sürece mümkün değildir. Onur yazarlığı hakkında bizlerle iletişime geçebilirsiniz: [email protected]

Çevirmen

Sitede çeviri yazılar yayınlayan yazarlardır. Türkçe dışındaki dillerdeki bilimsel yazıları (akademik makaleler, popüler bilim yazıları vb.) Türkçeye kazandıran ve bunları Bilimetri'de yayınlayan kişilerdir. Sadece çeviri yapan kişiler "çevirmen" olarak gösterilirken, hem orijinal makale yayınlayıp hem de çeviri içerik yayınlayanlar hem "yazar", hem de "çevirmen" olarak gösterilir.

Ekip Alt Bölümü: Yayın Öncesi ve Yayına Hazırlık Ekibi

Yayın öncesi ve yayına hazırlık ekibi, Bilimetri'deki yazıların yayına hazırlık sürecini, editör denetim sürecini, bilimsellik statülerini ve yazı işlerinin denetimini yapan ekiptir. Bilimetri'deki yazıların denetimi ve yayın öncesi süreci bu ekip tarafından yönetilmektedir.

Yayın öncesi ve yayına hazırlık ekibi kendi içerisinde bölümlere ayrılmaktadır;

Yayın Direktörü

Yayın direktörü veya yayın yönetmeni, Bilimetri'nin yayın politikasına yönelik yayınların programlanması, yayın projelerini düzenleyen ve bunlardan birinci dereceden sorumlu olan kişidir. Bilimetri'deki yayın ekibinin arasındaki iletişimi, koordinasyonu ve bu kişilerin yayın işlerini yöneten ve takip eden kişidir. Bu kişi yönetimle sıkı bağlantı hâlindedir ve yönetimle beraber çalışmaktadır.

Bu kişinin/kişilerin Bilimetri'de temel görevlerinden bazıları;
 • Yayınların, yayın politikasına uygun bir şekilde denetimini sağlamak.
 • Yayın ekibinin birbiri ile olan iletişimini sağlamak.
 • Yayın ekibini değişiklikler, güncellemeler ve yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirmek.
 • Yayın ekibine yeni üyeler kazandırmak, bunları takip etmek.

Yayın Koordinatörü

Yayın direktörü ile beraber çalışan ve yazıların yeniden düzenlenmesi, tekrardan yazılması gibi süreçleri ve bunların herkese açık, şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişi/kişilerdir. Yayın ekibinde birimler arası koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Bu kişinin/kişilerin Bilimetri'de temel görevlerinden bazıları;
 • Yayın programını hazırlamak ve bunları görevler hâlinde dağıtmak.
 • Yayın yönetmenini birimlerdeki değişiklikler hakkında bilgilendirmek, ortak karar almak.
 • Bilimetri'nin diğer platformlardaki bağlantılarının ortak bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Bilimetri'nin ortakları ile olan ilişkilerini denetlemek ve bunların yürütülmesini sağlamak.
 • Yayın ekibinin toplantı, karar süreçleri gibi işlerini planlamak ve bunları duyurmak.
 • Bilimetri'nin bilgilerinin ve yayınlarının arşivlenmesini sağlamak.
 • Projelerin ve önerilerin değerlendirilmesini sağlamak.
 • Ortaklık, eş baskı gibi konularda sözleşmelerin yapılmasını sağlamak.

Lektör

Yayınları uzmanlık alanına göre değerlendiren ve bunlar hakkında rapor hazırlayıp, bunları haftalık, aylık ve yıllık gibi kategorize eden kişi/kişilerdir.

Bu kişinin/kişilerin Bilimetri'de temel görevlerinden bazıları;
 • Yayınların dil, anlatım ve bilimsellik gibi açılardan değerlendirmesini yapmak ve bunları rapor şeklinde sunmak.
 • Yazarlar ve çevirmenler gibi yayın ekibi birimlerinin uzmanlığına göre içeriklerini ve teknik detaylarını değerlendirmek ve bunları rapor şeklinde sunmak.
 • Bilimetri'nin genel yayın akışını, içerik sıklığını, kategorisine göre yayınladığı içerikleri ve bu içeriklerin karşı tepkilerini incelemek ve bunları rapor şeklinde sunmak.
 • Uzmanlık alanına göre Bilimetri'nin bünyesine katılabilecek yayın ekibi adaylarını bulmak.
 • Yayın alanları, aktif bülteni takip etmek ve bunlar hakkında önerilerde bulunmak.
 • Genel yayın akışı hakkında yorum yapmak ve bunlar hakkında önerileri rapor şeklinde sunmak.

Baş Editör

İçeriklerin editörlük görevini yapan ve yayın direktörünün yardımcısı olarak görev yapan, yayın yönetmeni dahil olmak üzere bütün yayın ekibine editöryal konularda danışmanlık yapan kişi/kişilerdir.

Bu kişinin/kişilerin Bilimetri'de temel görevlerinden bazıları;
 • Sitedeki içeriklere editörlük yapmak.
 • Sitedeki yayın ekibine editöryal konularda danışmanlık yapmak ve yardım etmek.
 • Editöryal konularda toplantılar düzenlemek, bilgilendirmeler yapmak ve gerekli düzenlemeleri sağlamak.
 • Editörlerin denetimini sağlamak ve editörleri yönlendirmek.

Editör

Bilimetri'deki içeriklerin editörlüğünü yapan kişilerdir. Editörlük, kendi içerisinde alanına göre ayrılmaktadır ve her editör kendi uzmanlık alanına göre içeriklerin düzenlemesini ve yayına alınmasına ait kararları vermektedir. Örneğin fizik yazıları için fizik bölümüne ait editörler görev alırken, biyoloji bölümü için biyoloji bölümüne ait editörler görev almaktadır. Sitedeki içeriklerin denetimini yaptıktan sonra bu içeriklerdeki hataları (gerek bilimsel açıdan, gerek yazım açısından) değerlendiren, düzelten ve duruma bağlı olarak revize edilmek üzere gerekli açıklamalarla yazara göndermekten sorumludur. Editörler ile yazarlar sürekli iletişim hâlindedir ve yazılar konusunda yazarlar, editörlerden danışmanlık almaktadırlar. Bilimetri'de editörler, düzeltmenlik görevlerini de yapmaktadır.

Editörlük, kendi içerisinde uzmanlık alanına göre bölümlere ayrılmaktadır. Bilimetri'de bu bölümler şunlardır;
 • Biyoloji Editörü
 • Fizik Editörü
 • Kimya Editörü
 • Astronomi Editörü
 • Psikoloji Editörü
 • Felsefe Editörü
 • Formal Bilimler Editörü
 • Sosyal Bilimler Editörü
 • Uygulamalı Bilimler Editörü
 • Beşeri Bilimler Editörü
 • Teknoloji Editörü
 • Yazar Görüşü (Op-Ed) Editörü
 • Genel Editör (Tüm Editörlük Görevlerinden Sorumlu Editör)

Ekip Bölümü: Yönetim Ekibi

Yönetim ekibi, Bilimetri'nin idari işleri ile uğraşan ekiptir. Bilimetri'nin geleceği, atılacak adımlar, yeni düzenlemeler, geliştirmeler ve kararlar bu ekip tarafından alınmaktadır. Bilimetri'nin yönetimi bu ekip tarafından sağlanmaktadır. Yönetim ekibi, Bilimetri için alınacak kararların değerlendirmesini yapar, bütün birimler tarafından yapılan işleri denetler, basın ile olan irtibatı sağlar, halka açık duyuruları ve açıklamaları yapar ve akademik camia ile iletişimde kalarak gelişmeleri ve bunların Bilimetri'ye olabilecek uyarlamalarını inceler, planlar. Sitenin geliştirme tarafından rol oynar ve teknik detaylarla uğraşır.

Yönetim ekibi kendi içerisinde bölümlere ayrılmaktadır;

Yönetici

Yöneticiler, Bilimetri'nin tüm sorumluluğunu üstlenen kişileridir. Bilimetri'nin idari ve teknik tüm işlerinden birincil derece sorumlulardır. Sitedeki ekiplerin denetimini ve ekipteki kişilerin seçimi gibi işlerle uğraşmaktadırlar.Yöneticiler, diğer alt birimleri denetleyerek diğer alt birimler arasındaki iletişimi sağlamaktan ve alt birimleri bilgilendirmekten sorumludur.

Yazılım Sorumlusu

Yazılım sorumluları, sitenin teknik gidişatından ve yazılım işlerinden sorumludur. Sitedeki tüm yazılım işlerinden sorumlu bu ekip, hataları bulmak, bunları düzeltmek, siteyi performans bakımından geliştirmek ve güncellemeleri geliştirmekten sorumludur. Yazılım sorumluları, yazılım gibi diğer teknik konularla da uğraşmaktadırlar.

Sosyal Medya Sorumlusu

Sosyal medya sorumluları, Bilimetri'nin sosyal medya işlerinden sorumludur. Sosyal medyadaki paylaşımların, sosyal medya hesaplarının yönetiminin ve sosyal medyadaki kontrollerin sorumluluğu, sosyal medya sorumlularındadır. Sosyal medya sorumluları, sosyal medya (YouTube, Twitter ve Instagram gibi) platformların içeriklerini hazırlamak gibi konulardan da sorumlulardır.

Moderatör

Moderatörler, Bilimetri'de ve Bilimetri'nin diğer platformlarındaki (örneğin sosyal medya) denetimden sorumlulardır. Toplulukların düzenini ve huzurunu sağlamaktan sorumlulardır. Ayrıca Bilimetri'nin platformlar üzerinden insanlarla olan iletişim yüzleridirler. Kişilerin sorularına yardımcı olmaktan, destek e-postalarını yanıtlamaktan sorumlulardır. Gördükleri teknik sorunları ve kullanıcı geri bildirimlerini ilgili birime/birimlere iletirler.

İletişim Formu