Bilimetri İçerik Tipleri

Okuma Süresi: 4 dk. - Bilimetri'de Yayınlanan İçeriklerin "İçerik Tipleri" Nasıl Ayrılır? İçerik Tipleri Nelerdir?

Bu içerik Bilimetri için Bilimetri yayın ekibi tarafından hazırlanmıştır.
Yazar: Çınar Civan

Bilimetri İçerik Tipleri
Kaynak: Bilimetri

Bilimetri İçerik Tipleri Nelerdir? İçerik Tipleri Ne İşe Yarar?

İçerik tipleri, pek çok yazılı içerik yayınlanan platformda, dergide, makalede kullanılmaktadır. İçerik tipleri, yayınlanan içeriklerin düzenli tutulması, sınıflandırılması ve birbirine karışmaması için çok önemlidir. İçerik tipleri olmasaydı birbiriyle alakasız içeriklerde bir arada bulunacağından içeriklerde karışıklık meydana gelirdi ve aranan rahat bir şekilde bulunamazdı. İşte tam olarak bu sebeplerden dolayı Bilimetri üzerinde yayınlanan tüm içerikleri sınıflandırma kararı aldık. Bu karar ile beraber şimdilik 10 içerik tipine sahibiz. Bu içerik tiplerinin ilerleyen zamanlarda arttırılması ve Bilimetri'ye daha fazla içeriğin kazandırılmasını hedefliyoruz. Bu çabalarımızda bizlere destek olan tüm okuyucularımıza ayrıca burada da teşekkür etmek istiyoruz.

Bilimetri'de İçerikler Nasıl Sınıflandırılır?

Bilimetri'de içerikler genel özelliklerine bakılarak sınıflandırılır. Detaylı sınıflandırma için kategori bağlantıları kullanılmaktadır. Dolayısıyla içerik tipleri, kategori sınıflandırmalarına kıyasla daha genel bir sınıflandırmadır. Okuyucular, içerik tipleri ve kategori sınıflandırmalarına bakarak Bilimetri üzerinde aradıkları içerikleri daha rahat bulabilirler. Bir okuyucu aradığı içeriği bulmak için ilk olarak içerik tipi sınıflandırmasına, daha sonra ise kategori sınıflandırmasına bakmalıdır.

Özgün Makale İçeriği

Özgün makale içeriği, Bilimetri'de en temel içerik tipidir. Yayımlanan pek çok içerik temelde özgün makale içeriğine girmektedir. Özgün makale içeriği, ağırlıklı olarak bilimsel gözlemlere dayanan, yazar gözlemlerine çok az veya hiç yer verilmeyen, fazlasıyla kaynak ile zenginleştirilmiş, daha önce bulunmayan veya daha önce bulunsa bile detaylı ve yeterli yazılmamış "özgün" içerikleri kapsayan içerik türüdür.
  • Özgün makale içerikleri, yazar görüşü bulundurmaz veya yazının genel amacını etkileyecek görüşler bulundurmaz.
  • Özgün makale içerikleri, ağırlıklı olarak bilimsel ve kesin bir dil kullanmaktadır ve çok nadiren eğlenceli bir dile geçiş yapabilir.
  • Özgün makale içerikleri, Bilimetri için yazılmıştır ve ilk yayımlanma yeri Bilimetri'dir.
  • Özgün makale içerik yazarları ne olursa olsun tamamen bilimsel bir dil kullanmak zorundadır. Bu içeriklerde bilimsel olmayan konular ele alınabilir fakat hiçbir şekilde bunların neden bilimsel olmadığına değinilmeden içerik kapatılamaz.
Bilimetri'de "özgün makale içeriği" kategorisine giren içerikler:
  • Bilimsel bir konuda hazırlanmış popüler bilim yazıları,
  • Akademik değeri bulunan çalışmaların popüler bilim yazıları,
  • Yanlış bilinen veya şüpheli konuları ele alan ve analiz yapan çalışmalar,
  • Belirli makaleleri bir araya getiren popüler bilim yazıları.
Bunların haricinde bulunan ve diğer kategorilere de girmeyen içerikler yüksek bir ihtimalle bu sınıflandırmaya dahil edilecektir.

Bilim Haberleri

Bilim haberleri, bilimsel bir gelişmenin yazıldığı içerik türüdür. Bu içerik türünde doğrudan tek kaynak kullanılmasa bile bir kaynak temel omurga kabul edilir ve içerik bunun üzerinden oluşturulur. Bilim haberleri çeviri içerik değildir ve daima geliştirmeleri, eklemeleri ve diğer çalışmalardaki ek bulguları bulunduran yazılardır. Bilim haberlerinin geçerliliği zaman içerisinde değişebileceği için yazıların yayın tarihini ve orijinal kaynaktaki gelişmelerini inceleyiniz.

Bilim haberi içeriklerinin başında bulunan bir sınıflandırma bilgi kutusu.

Çeviri İçerik

Çeviri içerikler, orijinal kaynağından Türkçeye doğrudan çevrilen içeriklerdir. Bu içeriklerde ufak çaplı değişiklikler yapılmış olabilir, eğer böyle bir değişiklik yapıldıysa yazının sonunda açık bir şekilde belirtilerek okuyuculara değişikliğin ne olduğu ve nerelerde yapıldığı bilgisi verilir. Bilimetri doğrudan bilimsel içerik çeviri sitesi olma amacı taşımasa da bilimsel niteliği bulunan ve önemli görülen içeriklerin çevirisini kazandırmak için çalışmalar yapmaktadır. Çeviri içerikler hakkında daha fazla bilgi almak için buraya bakabilirsiniz.

Çeviri içeriklerinin başında bulunan bir sınıflandırma bilgi kutusu.

Zenginleştirilmiş Çeviri

Zenginleştirilmiş çeviri içerikler, orijinal kaynağından Türkçeye zenginleştirilerek çevrilen içeriklerdir. Bu çeviri içeriklerde düzenlemeler, eklemeler ve birleştirmeler yapılarak içerik zenginleştirilir ve orijinal kaynağın çevirisini ana omurgaya oturtarak içerik şekillendirilir. Bu içeriklerde ana kaynağın dışına çok fazla çıkılmadan değişiklikler yapılır. Örneğin orijinal kaynaktaki bir veri hakkında başka bir makaleden eklemeler ve ek bilgiler eklenerek içerik daha zengin hâle getirilebilir. Ufak çaplı değişiklikler zenginleştirilmiş çeviri kategorisine girmeyecektir. Değişikliğin boyutuna bağlı olarak içerik sadece "çeviri içerik" türüne dahil edilerek içerik sonunda bu değişiklik belirtilebilir. Zenginleştirilmiş çeviri içerikler hakkında daha fazla bilgi almak için buraya bakabilirsiniz.

Zenginleştirilmiş çeviri içeriklerinin başında bulunan bir sınıflandırma bilgi kutusu.

Taksonomi Girdisi

Taksonomi girdileri, "Bilimetri Taksonomi Veri Tabanı" için hazırlanmış olup, ilgili takson hakkında kısa ve tanımlayıcı bilgiler vermeyi hedeflemektedir. Takson girdileri bilimsel değer taşımasına rağmen makale değeri taşımamaktadır. İlgili takson girdisi hakkında Bilimetri'de taksonomi makalesi bulunması durumunda Bilimetri bu takson girdisini "Bilimetri Taksonomi Makaleleri" bölümüne yönlendirecektir. Taksonomi girdileri, genellikle en büyük taksondan, en küçük taksona kadar özenle yazılmaktadır.

Makalesi bulunmayan taksonomi girdilerinin başında bulunan bir sınıflandırma bilgi kutusu.

Makalesi bulunan taksonomi girdilerinin başında bulunan bir sınıflandırma bilgi kutusu.

Taksonomi Makaleleri

Bilimetri'de bulunan taksonomi girdilerine ait taksonomi makalelerine ait sınıflandırmadır. Bu makaleler "Bilimetri Taksonomi Veri Tabanı" için hazırlanmaktadır ve ilgili taksonlar hakkında detaylı bilgileri okuyuculara açıklamayı amaçlamaktadır. Taksonlar hakkında bilimsel yazılar "özgün makale içeriği" olarak yayınlanabilir. Taksonomi makaleleri, ilgili taksonun özelliklerini, evrimsel sürecini, insanlar ile etkileşimini vb. aktarmaktadır ve takson hakkında kapsamlı bilgi vermeye dayalı yazılan bir yazıdır.

Taksonomi makalelerinin başında bulunan bir sınıflandırma bilgi kutusu.

Bilimetri Soru & Cevap İçerikleri

Bu içerikler Bilimetri'ye yöneltilen bilimsel soruları ele almaktadır. Bu sorular bazen çok sorulan genel bilim sorularını ele alırken, bazen okuyucular tarafından iletilen bilimsel değeri yüksek ve içerik değeri bulunan soruları ele alır. Bu içerik sınıflandırmasında sorulara ortalama uzunlukta cevaplar verilmektedir ve makale niteliği taşımamaktadır. Bu sorular genellikle ortalama uzunlukta bir cevap ile açıklanır ve ilgili makale bulunuyorsa ilgili makaleye yönlendirilir. Soru & cevap içerikleri hakkında daha fazla bilgi almak için buraya bakabilirsiniz.

Soru & cevap içeriklerinin başında bulunan bir sınıflandırma bilgi kutusu.

Eş Baskı İçerik

Eş baskı içerikler, başka bir yayın ile ortaklaşa yayınlanan veya orijinal yayından izin alınarak olduğu gibi (veya ufak çaplı değişiklikler ile) Bilimetri'de yayınlanan yazılardır. Bu içerikler, daha önceden başka yayınlarda Bilimetri yazarları tarafından yayınlanmış yazılardan veya Bilimetri yazarlarından bağımsız olarak yayınlanan yazılardan oluşabilir. Eş baskı içerik türü hakkında daha fazla bilgi almak için buraya bakabilirsiniz.

Eş baskı içeriklerinin başında bulunan bir sınıflandırma bilgi kutusu.

Yazar Görüşü (Op-Ed)

Yazar görüşü yazıları önemli bir bilimsel konu hakkında yetkinliği, tecrübesi ve katkıları sebebiyle değerli bulunan kişilerin ve Bilimetri yazarlarının o konu hakkında görüşlerini aktarması amacıyla yazılan yazıdır. Bu yazılar bilimsel formatı takip etse bile yazar görüşleri içerdiği için bilimsel bir içerik değildir. Yazar görüşü (op-ed) içerikler hakkında buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Bilimetri yazar görüşü yazılarının başında bulunan bir sınıflandırma bilgi kutusu.

Editör Görüşü

Editör görüşü yazıları Bilimetri'nin bilimsel bir konu hakkındaki tutumunu göstermek ve kamuoyuna Bilimetri hakkında açıklama yapmak için kullandığı içerik türüdür. Bu içerikler Bilimetri yayın öncesi ve yayına hazırlık ekibi veya yönetim ekibi tarafından yazılmaktadır. Editör görüşü içerikler hakkında buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Bilimetri editör görüşü yazılarının başında bulunan bir sınıflandırma bilgi kutusu.

Eser İncelemeleri

Bu içerik tipi, Bilimetri yazarlarının özellikle kitap ve makalelere yönelik yaptığı eser incelemelerine aittir. Eser incelemelerinde pek çok eser kategorisine giren durum incelenip, puanlanabilir. Bunlar başta bilimsel veya bilim kurgu türde kitap, makale, yazılı içerik iken, dizi, film ve podcast (sesli içerik) incelemeleri olabilir. Bu incelemeler tamamen öznel olamaz ve nesnel bilgi aktarmak zorundadır fakat hem öznel hem de nesnel değerde içerik bulundurduğu için bilimsel yazılarda referans olarak gösterilemez.

Bilimetri eser inceleme yazılarının başında bulunan bir sınıflandırma bilgi kutusu.

Bilimetri'de temel içerik tipleri yukarıda belirtilen şekildedir ve yeni içerik tipleri eklenmesi veya içerik tiplerinin düzenlenmesi durumunda bu içerikteki bilgiler de düzenlenecektir.

Bu içerik hakkında bir sorun mu var? Raporlamak istediğin durumu/hatayı bizlere iletebilirsin.
Bu içerik en son "14.02.2023 - 11.18 (UTC+3)" tarihinde içeriğin orijinal versiyonu üzerinden güncellenmiştir.

Çınar Civan

Bilimetri site kurucusu, idari sorumlu, editör ve yazarı. Bilim alanında içerikler ve makaleler yazıyor. Evrimsel biyoloji ve taksonomi alanında araştırmacı. ORCID ID: 0000-0001-6378-8630 twitter instagram email

Daha yeni Daha eski

İletişim Formu